ชิ้นงานตกแต่ง

คิ้วบัว คิ้วบัวโพลี คิ้วบัวPU คิ้วบัวโพลียูริเทน คิ้วบัวสำเร็จรูป คิ้วบัวประดับ เสาโรมัน เสาประดับ ฐานโคมไฟ