ประตู หน้าต่าง upvc พร้อมกระจก

UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride) เทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศเยอรมนี ที่สุดของวัสดุทดแทนแห่งศตวรรษที่21เป็นวัสดุสังเคราะห์จากกระบวนการทางปิโตรเคมี มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
*กันเสียงรบกวนจากภายนอก
*ป้องกันการรั่วซึม
*ป้องกันความร้อนภายนอก
*แข็งแรงทนทาน