OUR BUSINESS

 


Srithip Decoration
(บริษัท ศรีทิพย์ คอร์เรชั่น จำกัด)
ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมเกือบ 4 ไร่ คลอบคลุมอาคาร สำนักงาน และอาคารโรงงานผลิตอีก 2 แห่ง สะดวกในการติดต่อประสานงาน และปัจจุบันได้ขยายพิ้นที่การผลิตให้มากขึ้น โดยขยายโรงงานให้มีขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 14 ไร่ รองรับการผลิตอย่างเต็มระบบ

  

 

  

สินค้าและบริการของเรามีอะไรบ้าง